شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰ - ۱۶ اکتبر ۲۰۲۱

ما به کار مشترک و گروهی اعتقاد داریم!

گفتگو با رفیق مریم پورتنگستانی عضو هیئت رئیسه حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
مصاحبه‌گر: 

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری