چهارشنبه ۰۶ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۶ ژانویه ۲۰۲۲

ما تلاش می کنیم که هم مشارکت اعضا و هم تحرک سیاسی حزب تأمین شوند!

۰۹ خرداد ۱۳۹۸

مصاحبه با رفیق مهدی پرویز، عضو هیئت سیاسی - اجرایی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

مجموعه برنامه هایی که شما را در جریان روند تدارک نخستین کنگره حزب چپ ایران (فدائیان خلق) قرار خواهد داد. 

مصاحبه‌گر: 

دیدگاه‌ها

ازهمین الان اگرتمامی اعضائ یک رشته تخصصی رااباسلیقه خودانتخاب کنند ودرهمان زمینه ای که درآن علاقه مندنندده سال بعد شما کلی متخصص دارید که همه با اندیشه های حزب پرورش یافته اندهم رفیق حزبی میداند درجایی داردفعالیت میکند که فردادرهمان قضیه با ید اضهارنظرکندبه امید تشکیلاتی کاملا پویا ومتحرک
0

کمسیونهای تخصصی وغیرمتمرکزوتعامل انها با هئت سیاسی چه دربرخورد بامسائل داخلی ویاخارجی هم حزب راپرتوان میکند هم پویایی حزب را وکاملا مانند یک ارگان زنده به هرمسئله عکسالعمل مناسب میدهد چیزی شبیه نیمچه دولت
0

دوست ارجمند پرهام؛ با سپاس از توجه شما. در این رابطه با مشکلات معینی مواجه بوده ایم که امیدواریم بزودی برطرف گردند. با احترام. شورای دبیران سایت به پیش
0

آقاي پرويز از امكانات مالي محدود حزب صحبت مي كند. كجاست دعوت به حمايت مالي در نشريه شما؟ آيا حساب بانكي حزب مخفي است كه در جايي قيد نشده است؟
0

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری