دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۹ اوت ۲۰۱۹

مصاحبه با آقای طبرزدی

۱۰ خرداد ۱۳۹۸

 

 

مصاحبه با حشمت طبرزدی دبیر کل جبهه دمکراتیک ایران در رابطه با اوضاع متشنج کنونی 

مصاحبه‌گر: 

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA ی تصویری