سه شنبه ۰۴ آذر ۱۳۹۹ - ۲۴ نوامبر ۲۰۲۰

مصاحبه با آقای طبرزدی

۱۰ خرداد ۱۳۹۸

 

 

مصاحبه با حشمت طبرزدی دبیر کل جبهه دمکراتیک ایران در رابطه با اوضاع متشنج کنونی 

مصاحبه‌گر: 

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری