چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ - ۲۱ اوت ۲۰۱۹

جنگ، مذاکره وآینده جمهوری اسلامی

۱۱ خرداد ۱۳۹۸

برنامه ای از گروه کار پالتاکی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

سخنرانان:

- رضا علوی (نویسنده و تحلیلگر سیاسی)

- علی پورنقوی، از مسئولین هماهنگی هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید