دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۹ اوت ۲۰۱۹

سیاستهای آینده حزب، آینه مباحث امروز در سایت به پیش

۱۴ خرداد ۱۳۹۸

مصاحبه با سیامک سلطانی عضو شورای دبیران سایت به پیش حزب چپ ایران (فدائیان خلق) 

سیاستهای آینده حزب، آینه مباحث امروز در سایت به پیش ،در این مباحث بطور فعال شرکت کنیم.

مجموعه برنامه هایی که شما را در جریان روند تدارک نخستین کنگره حزب چپ ایران (فدائیان خلق) قرار خواهد داد.

مصاحبه‌گر: 

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA ی تصویری