پنجشنبه ۲۶ تير ۱۳۹۹ - ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۰

پرسش و پاسخ در مورد حزب در یک سال گذشته!

پاسخ پیمان، جوان ۲۵ ساله از ایران به پرسش های سایت «به پیش»

۱۷ خرداد ۱۳۹۸

بله دارای توانایی های بالایی است، همین که در تمام عرصه ها صاحب نظر و سبک است و توانایی پاسخگویی به نیاز سیاسی روزانه را دارد از مهمترین نقاط قوت و بالندگی حزب چپ ایران است.

مصاحبه‌گر: 

- با توجه به موضع‌گیری‌های این حزب ، به نظر شما توانسته تجربه نوینی بر کارنامه چپ ایران بیافزاید؟

با اینکه مدت کوتاهی با حزب چپ ایران آشنا شدم متوجه شدم که تمام مواضع این حزب در خدمت آزادی و حمایت از مردم و مبارزه با دیکتاتوری و حقوق بشر ، و به دور از حواشی است.

- کدام‌ یک از رئوس سیاست حزب توجه وعلاقۀ شمارا برانگیخته است؟

به روز بودن، مواضع صریح و سریع و اتخاذ سیاست های مدافع حقوق کارگر و مردم و تحلیل‌های دقیق و پر محتوا.

- آیا این حزب از توان بالندگی خاصی برخوردار است؟ نقاط قوت و ضعف آن را چه می‌دانید؟

بله دارای توانایی های بالایی است، همین که در تمام عرصه ها صاحب نظر و سبک است و توانایی پاسخگویی به نیاز سیاسی روزانه را دارد از مهمترین نقاط قوت و بالندگی حزب چپ ایران است.

یکی دیگر از نقاط قوت این حزب از نظر بنده این است که با مطالعه و پیگیری مطالب به دست آمده، در این مدت که حزب چپ ایران تشکیل شده، جایگاه خوب و مناسبی را پیدا کرده است.

- پیشنهاد شما برای بهبود موقعیت حزب چپ در آینده چیست؟

حقیقتاً یک نقطه ضعف کوچک هم دارد که مربوط به حزب چپ ایران نیست، ولی بر آن تأثیرگذار است و آن این است که با وجود این‌چنین پتانسیلی که اعضا و حزب چپ ایران دارند باید بیشتر از این به خود نمایی بپردازد.

البته شاید بنده که تازه با فعالیت ها آشنا شدم این برداشت داشته باشم.

 

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید