سه شنبه ۰۱ تير ۱۴۰۰ - ۲۲ ژوئن ۲۰۲۱

صلح، تنش صفر

منافع ملی ما در اعلام، ایران با کسی دشمنی ندارد و عمل به تبعات آن باید باشد

۲۹ خرداد ۱۳۹۸

صلح، تنش صفر

مصاحبه با مهدی ابراهیم زاده عضو شورای مرکزی و مسئول گروه کار روابط بین الملی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

مصاحبه‌گر: 

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری