چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۲ اوت ۲۰۲۰

پیام به نیروهای چپ و فدائیان خلق

در آستانه‌ی نخستین کنگره‌ی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

۰۱ تير ۱۳۹۸

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) از نقد شکست‌ها، انشعاب‌ها و پراکندگی‌های جنبش ما برخاسته است. قصد ما آن است که با آموزش از تجارب تاریخی خود، بار دیگر چپ را به نیروی تاثیر گذار و برنامه و سیاست آن را به حلقه‌ی اتصال امید و آرزوهای اکثریت جامعه تبدیل کنیم.

دیدگاه‌ها

اصلاحیه
با عرض پوزش متن قبلی به صورت زیر اصلاح می گردد.

دوستان دو واژه ی "بر انداختن" و "درانداختن" با وجود شباهت ظاهری از نظر معنی و مفهوم کاملا متضاد هستند در این فایل و همچنین در پاراگراف پنجم فایل نوشتاری مربوط به آن، عبارت "طرحی نو بر اندازند" آمده است. با توجه به این که:
برانداختن به معنی سرنگون کردن، نابود کردن و از بین بردن است،
و درانداختن به معنی بنیان گذاشتن، ایجاد کردن و آغاز کردن است،
به نظر می آید؛ واژه ی مورد نظر نگارنده ی متن "دراندازند، باشد.

با سپاس و آرزوی موفقیت
0

دوستان دو واژه ی "بر انداختن" و "درانداختن" با وجود شباهت ظاهری از نظر معنی و مفهوم کاملا متضاد هستند در این فایل و همچنین در پاراگراف پنجم فایل نوشتاری مربوط به آن عبارت "طرحی نو در اندازند" آمده است. با توجه به این که:
برانداختن به معنی سرنگون کردن، نابود کردن و از بین بردن است،
و برانداختن به معنی بنیان گذاشتن، ایجاد کردن و آغاز کردن است،
به نظر می آید؛ واژه ی مورد نظر نگارنده ی متن "دراندازند، باشد.

با سپاس و آرزوی موفقیت
0

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری