شنبه ۰۹ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۹ ژانویه ۲۰۲۲

راستاهای عمومی برنامه و سیاست های حزب

برنامه‌ای از گروه کار پالتاکی

۰۹ تير ۱۳۹۸

سخنرانان:

بهروز خلیق – عضو هیئت سیاسی - اجرایی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

حسن زهتاب - عضو شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

مسعود فتحی - عضو هیئت سیاسی - اجرایی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

 

 

سند راستاهای خطوط برنامه: https://bepish.org/node/2166

سند سیاسی:    https://bepish.org/node/2168

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید