دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۹ اوت ۲۰۱۹

کار برای همه شهروندان! حقوق بیکاری برای همه بیکاران!

۱۶ تير ۱۳۹۸

گروه کار تبلیغات حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

دیدگاه‌ها

بلند شو از کابوس
خورشیدو پیدا کن
دیوونه شو برقص
تا صبح آزادی!
0

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA ی تصویری