چهارشنبه ۰۲ مهر ۱۳۹۹ - ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۰

کار برای همه شهروندان! حقوق بیکاری برای همه بیکاران!

۱۶ تير ۱۳۹۸

گروه کار تبلیغات حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

دیدگاه‌ها

بلند شو از کابوس
خورشیدو پیدا کن
دیوونه شو برقص
تا صبح آزادی!
0

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری