سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸ - ۲۲ اکتبر ۲۰۱۹

راستاهای عمومی برنامه و سیاست های حزب

برنامه‌ای از گروه کار پالتاکی

۱۶ تير ۱۳۹۸

سخنرانان:

بهروز خلیق – عضو هیئت سیاسی - اجرایی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

حسن زهتاب - عضو شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

مسعود فتحی - عضو هیئت سیاسی - اجرایی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید