سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸ - ۲۲ اکتبر ۲۰۱۹

تاملی بر برنامه حزب چپ ایران

۱۸ تير ۱۳۹۸

دیدگاههای آقای علی فکری کنشگر سیاسی در خصوص کنگره حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

بخش: 

دیدگاه‌ها

در این فایل ویدئویی به درستی بر مواردی از ابهامات انگشت گذاشته شده است که درخور توجه می باشند ولی در مورد مشارکت زنان که خواستار تعیین درصد مشخص برای زنان می شود، من فکر می کنم این دیدگاه مناسبی نباشد بلکه درست این است که حزب تلاش کند با ایجاد یک فضای کاملا دموکراتیک فرصت برابر در اختیار همگان قرار گیرد. حال در این فضای دموکراتیک ممکن است زنان، کمتر از ۵۰ درصد یا با تلاش بیشتر، بیش از ۵۰ یا حتی ۶۰ ۷۰ درصد در مسئولیت ها ایفای نقش کنند. زنان با توجه به شایستگی هایی که دارند اگر حقوقشان سلب نشود نیاز به دیدگاهی یاریگرانه ندارند.
0

افزودن دیدگاه جدید