دوشنبه ۰۳ آذر ۱۳۹۹ - ۲۳ نوامبر ۲۰۲۰

سخنان مجید عبدالرحیم پور در راستای برنامه حزب

۱۹ تير ۱۳۹۸

سخنان مجید عبدالرحیم پور در راستای برنامه حزب چپ ایران (فدائیان خلق) که قرار بود در تلگرام پخش شود 

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری