جمعه ۰۹ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۸ فوریه ۲۰۲۰

مصاحبه با فرزام معینی

۲۱ تير ۱۳۹۸

حزب چپ لازمه شرایط کنونی است

مصاحبه‌گر: 

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری