پنجشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۸ - ۱۲ دسامبر ۲۰۱۹

پیرامون مسایل اتنیكی

۲۵ تير ۱۳۹۸

پرویز نویدی، وهاب انصاری و احد واحدی، در گفتگو با سایت ایران گلوبال

مصاحبه‌گر: 

گفت و گو با پرويز نويدي،وهاب انصاري و احد واحدي پيرامون مسايل اتنيكي ايران

منبع: 
سایت ایران گلوبال
بخش: 

افزودن دیدگاه جدید