دوشنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۰

پنج دهه فعاليت سياسی در گنگره اول حزب چپ ايران

۲۴ تير ۱۳۹۸

كیانوش توكلی در گفتگو با فریدون احمدی، آرسن نظریان ،جمشید طاهری پور، فرهاد فرجاد، بهروز مطلب زاده، احمد پورمندی در اولین گنگره حزب چپ ایران

مصاحبه‌گر: 

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری