دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۹ اوت ۲۰۱۹

پنج دهه فعاليت سياسی در گنگره اول حزب چپ ايران

۲۴ تير ۱۳۹۸

كیانوش توكلی در گفتگو با فریدون احمدی، آرسن نظریان ،جمشید طاهری پور، فرهاد فرجاد، بهروز مطلب زاده، احمد پورمندی در اولین گنگره حزب چپ ایران

مصاحبه‌گر: 

پنج دهه فعاليت سياسي در گنگره اول حزب چپ ايران

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA ی تصویری