سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸ - ۱۰ دسامبر ۲۰۱۹

آیا سیاست موازنه منفی مصدق درسی برای امروز ما دارد؟

۲۶ تير ۱۳۹۸

میزگرد جمهوری خواهی

میهمانان:

- بهروز خلیق از حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

- بهروز ستوده از همبستگی جمهوری خواهان ایران؛

- حمید صدر از سازمان های جبهه ملی ایران خارج کشور؛

- مزدک لیماکشی اتحاد جمهوری خواهان ایران

 

 

 

 

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید