يكشنبه ۱۰ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۹ مارس ۲۰۲۰

کلیپ نخستین کنگره حزب چپ ایران (فدائیان خلق) - بخش چهارم: خطوط برنامه

۲۶ تير ۱۳۹۸

دیدگاه‌ها

خیلی سخت بود که مطرح شودحکومت سوسیالیستی مورد نظرما هرانچه که مبنای علمی دارد وسعادت انسان را به پیش میبرد پشتیبانی میکنیم تمامی احزاب وسازمانهای کمونیستی دراین زمینه مشکل دارندکه فردای به قدرت رسیدن چه میخواهند کتاب دولت وانقلاب سرتاپایش سه چهارمورد رامیگوید بزرگان عزیزان حرف اول وآخررا علم میزندچه علوم اجتماعی چه علوم طبیعی وفقط علم ایت که حرف درست را میزند ومیتوان به آن تکیه کرد نه شورا ویا کمیسرها وسران حزب علم وفقط علم
0

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری