چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱ اکتبر ۲۰۲۰

شادباش کمیته هماهنگی برای دمکراسی و سوسیالیسم(CCDS) به حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

۲۷ تير ۱۳۹۸

دولت آمریکا باید در جهت پایان دادن به تحریمها قدم برداشته و به عادی سازی روابط روی آورد. در این شرایط خطیر، سازمان ها، احزاب و افراد طرفدار صلح باید در جهت برقرای رابطه و همکاری فراتر از مرزهای جغرافیایی تلاش کنند.

شادباش کمیته هماهنگی برای دمکراسی و سوسیالیسم(CCDS) به حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

کمیته هماهنگی برای دمکراسی و سوسیالیسم برگزاری اولین کنگره ادواری حزب چپ ایران (فدائیان خلق) را که در روزهای 12 تا 14 ژوییه در کشور هلند برگزار می‌شود، به این حزب شادباش می گوید. برای کنگره بیشترین موفقیت‌ها را آرزو می‌کنیم و اطمینان داریم که حزب جدید در همبستگی جهانی، صلح و ارتقاء منافع کارگران و مردم ایران بویژه در این شرایط دشوار سهم بسزایی خواهد داشت.

سازمان‌های ما، بویژه در شرایطی که خطر بالقوه جنگ بین ایران و آمریکا محتمل است اشتراکات فراوانی دارند. چنین جنگی برای مردم و جنبشهای هر دو کشور و همچنین کشورهای منطقه مصیبت بار خواهد بود. دولت ترامپ آگاهانه تنش و بحران آفرینی میکند، با تحمیل تحریمهای سخت به مردم ایران آسیب وارد میکند و به قصد تسلط و هژمونی آمریکا ایران را تهدید به جنگ میکند.

چنین جنگی مصیبت بار خواهد بود و توقف آن برای جنبشهای چپ طرفدار صلح و عدالت باید در اولویت قرار گیرد. دولت آمریکا باید در جهت پایان دادن به تحریمها قدم برداشته و به عادی سازی روابط روی آورد. در این شرایط خطیر، سازمان ها، احزاب و افراد طرفدار صلح باید در جهت برقرای رابطه و همکاری فراتر از مرزهای جغرافیایی تلاش کنند. کمیته هماهنگی برای دمکراسی و سوسیالیسم در جهت برآوردن این اهداف، مشتاق همکاری با حزب چپ ایران (فدائیان خلق) است.

بار دیگر برای کنگره شما موفقیت چشمگیر آرزو می‌کنیم!

با گرمترین شادباشها و همبستگی،

کمیته هماهنگی برای دمکراسی و سوسیالیسم

-------------------------------

Greetings from CCDS to the Left Party of Iran,

Committees of Correspondence for Democracy and Socialism (USA) congratulates the Left Party of Iran (People's Fadaian) on the convening of its first periodic convention, July 12-14 in the Netherlands. We wish the convention every success and are confident that the new party will make outstanding contributions to international collaboration and peace, as well as advancing the interests of the workers and people of Iran despite the current difficult conditions.

Our organizations have much in common, especially at this time when there is great danger of war between the US and Iran. Such a war would be catastrophic for our peoples and movements and the countries of the region. The Trump administration deliberately creates tension and crisis, implements harsh sanctions harming the Iranian people and threatens to attack Iran for US domination and hegemony.

This war would be a disaster and stopping it should be a priority for the peace and justice movements of the Left. The US government should take steps to end sanctions and normalize relations. In these times of peril, it is especially important that peace-loving people and organizations establish contacts and communications that reach across national boundaries. CCDS looks forward to working with the Left Party of Iran towards these goals.

Again we wish the convention a great success!

With warm greetings and solidarity,

Committees of Correspondence for Democracy and Socialism

 

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید