چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۳ مارس ۲۰۲۱

برای آن زندانی - شعر: سیاوش کسرایی؛ صدا و موسیقی: کوروش یزدانی

۲۸ تير ۱۳۹۸

شعر: سیاوش کسرایی

صدا و موسیقی: کوروش یزدانی

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری