دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۹ اوت ۲۰۱۹

برای آن زندانی - شعر: سیاوش کسرایی؛ صدا و موسیقی: کوروش یزدانی

۲۸ تير ۱۳۹۸

شعر: سیاوش کسرایی

صدا و موسیقی: کوروش یزدانی

The Prisoner - Siavash Kasraie

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA ی تصویری