سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸ - ۱۰ دسامبر ۲۰۱۹

پیام جبهه متحد چپ اسپانیا به حزب چپ ایران ( فدائیان خلق)

۲۸ تير ۱۳۹۸

ما عمیقاً و با خوشحالی فراوان از روندی را که تا کنون برای اتحاد نیروهای چپ و مترقی در کشورتان پیموده اید پشتیبانی می‌کنیم، سیاست اتحاد میان نیروهای مترقی و دمکراتیک یقیناً شرط پایه‌ای برای پیروزی در مبارزه در کشور شما و هر جای دیگر دنیا است.

پیام جبهه متحد چپ اسپانیا به حزب چپ ایران ( فدائیان خلق)

رفقای گرامی حزب چپ ایران ( فدائیان خلق ):

بسیار خوشحال هستم که از این طریق میتوانم بنام جبهه متحد چپ اسپانیا با شما رفقای عزیز در اولین کنگره حزب چپ ایران ( فدائیان خلق) که بدون تردید نتایج آن میتواند کمک رسان حزبتان برای دستیابی به اهداف سازمانی، برنامه ای، سیاسی و استراتژیک باشد صحبت کنم.

بسیار علاقمند هستم تا به نام جبهه متحد چپ اسپانیا مراتب عمیق همبستگی مان را بشما اعلام کنم و هم زمان برایتان آرزو کنم که تمامی بحثها، تحلیلها و مصوبات کنگره تان مملو از نتایج نیکو، مثبت و صحیح برای آینده ایران و بشریت باشد.

ما عمیقاً و با خوشحالی فراوان از روندی را که تا کنون برای اتحاد نیروهای چپ و مترقی در کشورتان پیموده اید پشتیبانی می‌کنیم، سیاست اتحاد میان نیروهای مترقی و دمکراتیک یقیناً شرط پایه‌ای برای پیروزی در مبارزه در کشور شما و هر جای دیگر دنیا است.

در راستای آنچه تا کنون بانجام رسانیده اید آرزو می‌کنیم آنچ‌نان در مبارزات سیاسی تان نیرومند شوید که در آینده ای نزدیک در امر مبارزه برای دمکراسی، عدالت اجتماعی، حقوق بشر و صلح در ایران و جهان الگو باشید. اطمینان داریم بخاطر ترقی خواهی و احساس همبستگی که در شما حزب برادر وجود دارد در راه دفاع از حقوق بشر، دفاع از حقوق طبقه کارگر، دفاع از حقوق شهروندان و ساختمان سوسیالیسم و مبارزه علیه امپریالیسم پیگیر خواهید بود.

ما در کنار شما خواهیم بود بخاطر دستیابی به همه اهداف شریفی که در برنامه تان دارید، و همچنین به خاطر داشتن ایرانی در صلح و جهانی در صلح. لازم میدانم اشاره کنم که قویاً محکوم می‌کنیم اقداماتی را که از جانب امپریالیسم آمریکا ملت شما را تهدید می‌کنند. اطمینان داشته باشید برای آن‌که هیچ‌گاه این تهدیدها به انجام نرسند، ما را در کنار خود دارید؛ همبستگی بین المللی بخش مهمی از هویت جبهه متحد چپ اسپانیاست.

موفقیت های بزرگی برای کنگره شما آرزو میکنیم، صمیمانه ترین درودهای خود را نثار شما میکنیم و در مبارزه پیش رویتان نیرومندی و امیدواری برایتان آرزو داریم.

 

فرانسیسکو خوزه پرز استبان

مسئول روابط بین المللی جبهه متحد چپ اسپانیا

-------------------------------------------

 

SALUDO DE IZQUIERDA UNIDA DE ESPAÑA A LOS FEDAYINES DEL PUEBLO DE IRÁN

Compañeros y compañeras de los fedayines del Pueblo de Irán:

Es un placer para mi poder tener la oportunidad de dirigirme en nombre de Izquierda Unida de España a todos vosotros y vosotras, queridos compañeros y compañeras, en vuestro Congreso primero tras la reunificación, cuyos trabajos serán sin duda muy útiles y fructíferos para el futuro de vuestra organización, de vuestros objetivos, actividades y estrategias.

Quiero haceros llegar en nombre de Izquierda Unida de España el abrazo más fraterno y solidario y el deseo de que los análisis, debates y acuerdos a los que lleguéis en ese importante Congreso sean más que positivos y llenos de aciertos para el futuro de Irán y de la humanidad.

Queremos apoyar con alegría y fuerza todo el proceso de acercamiento y de UNIDAD de las fuerzas de izquierdas de Irán, Unidad que es sin duda esencial en la actualidad: una necesidad política imprescindible para el desarrollo de las fuerzas democráticas y populares en todas las partes del mundo.

Esperamos desde España un fortalecimiento de vuestra fuerza política para que en el futuro inmediato seáis ejemplo de la lucha por la Justicia, la Democracia, los Derechos Humanos y la Paz para Irán y para la humanidad. Sabemos que como fuerza de izquierdas hermana que sois, luchareis con esfuerzo y tesón por la lucha por los derechos de los ciudadanos y de los trabajadores, así como por la construcción de un país socialista y antiimperialista.

Contaréis con nuestro apoyo en esa lucha noble y en esos objetivos, como también en la lucha por un Irán en paz y un mundo en paz. Desde España, rechazamos por último, como no puede ser de otra forma, las amenazas imperialistas contra vuestro pueblo realizadas por los EEUU y debéis saber que nos tendréis a vuestro lado para lograr que dichas amenazas no lleguen nunca a materializarse, porque la solidaridad internacionalista forma parte de las señas de identidad de Izquierda Unida.

Os deseamos enormes éxitos en vuestro Congreso. Recibid un cordial saludo solidario y fraternal, mucho ánimo y fuerza para la lucha.

 

Francisco José Pérez Esteban

Responsable de Política Internacional

de IZQUIERDA UNIDA FEDERA

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید