جمعه ۰۹ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۸ فوریه ۲۰۲۰

تصویر كنگره با نگاهی از بیرون

۰۱ مرداد ۱۳۹۸

این گرایش به هیچ وجه ملغمه‌ای از نظرات مختلف نیست و بر أساس تجربیات طولانی چپ بنا شده است. پیگیر در دفاع از عدالت اجتماعی و سیال و منعطف برای رسیدن به اهداف انسانی‌، مستقل و در عین حال دارای اشتراكات با گرایش های دیگر.

در تاریخ یكشنبه ٣٠ تیر در اخبار روز مقاله‌ای با تیتر "كنگره حزب چپ، از نگاهی با فاصله* از آقای پورمندی* درج شده است، كه به نظرم بی انصافانه است و از واقع بینی به دور. بر آن شدم كه جوابیه‌ای بنویسم و برداشت خودم را نیز بیان كنم. از آنجایی كه متن ك‌می‌طولانی شد، میسر نیست كه زیر مقاله‌ایشان درج شود. از‌این جهت آنرا به عنوان نامه برای نشریه معتبر به پیش ‌می‌فرستم.

تقی اكبری

آقایی كه به عنوان مهمان با حق مشاركت در بحث‌ها و شاید حق رأی در كنگره حضور داشتند، در حق میزبان كم لطفی ‌می‌كنند و با تحلیل جنایی از گرایش‌های درون حزب و زد و بند بین‌این جناح‌ها در برگزاری كنگره تصویری كاملا منفی‌، مخدوش و بدبینانه از حزب چپ ارایه ‌می‌دهند واینكه همه تصمیمات با شیوه ناسالم‌، با اهرم های مصنوعی‌، "با توافق های قبلی و پشت درهای بسته"‌، "برنامه ریزی شده"‌، "با سازش نا نوشته"‌، با "بوروكراسی در خدمت دستگاه رهبری" با "نثر منشیانه و وسط گیر و گرد كن"‌، " با انشای تكراری با بوی كهنگی"‌، "با نگرش پیر سالار"‌، "بدون كار كارشناسانه" اتخاذ شده اند. البته علیرغم همه ‌این‌ها تعارف ‌می‌فرمایند كه بر روند تدارك و برگزاری كنگره در مجموع سطح بسیار خوبی از دمكراتیسم حكمفرما بود. شماتت ‌اینكه جوانان و زنان با‌این فیلم جنائی مشتاقانه به‌این حزب هجوم نمی‌آورند بماند. ‌ایشان تفكران موجود در حزب چپ را "سنتی‌، چپ نو و سوسیال دمكرات" ‌می‌نامند. بعد چپ رادیكال را اضافه ‌می‌كنند كه معلوم نیست به كجا تعلق دارد. به‌این ترتیب غیر از سوسیال دمكراسی‌، كه تفكر‌ایشان است‌، از نامیدن دیگران با اسا‌می ‌درستشان امتناع ‌می‌كنند.

اما اگر كسی آشنایی حداقل از حزب چپ داشته باشد و جریان كنگره را‌، كه خوشبختانه در دنیای مجازی زنده پخش شد‌، دنبال كرده باشد، حتماً به تصویر كاملاً متفاوتی از كل جریان دست ‌می‌یابد. بار ها از طرف مسئولان حزب إعلام شده است كه در حزب چپ دیدگاه‌ها و تفكرات متفاوتی از سوسیال دمكراسی تا ماركسیست - لنینیستی وجود دارند كه حول منشور و برنامه حزب وحدت یاقته اند.

بر كسی پنهان نیست كه در حزب چپ گرایش چپ دمكرات كه خواهان دستیابی به سوسیالیسم دمكراتیك است‌، بیشترین آراء را دارد. ‌این گرایش در تمایز با سوسیال دمكراسی و چپ م - ل است و در عین استقلال خودش‌، نقاط مشتركی با آن‌ها دارد. سوسیالیسم دمكراتیك با استفاده از تجربه شكست‌های كمونیسم و سوسیال دمكراسی قبل از هر چیز مدافع پیگیر عدالت اجتماعی است و در تقابل كار و سرمایه خود را مدافع كار و در تقابل با سرمایه ‌می‌داند.‌ این نقطه مشتركش با چپ م-ل یا چپ رادیكال است. ولی از تجربیات قرن بیستمی‌ بهره مند است و به توسعه پایدار و محیط زیست اهمیت اساسی ‌می‌دهد و‌ این همه را بدون دمكراسی پیگیر غیر ممكن ‌می‌داند. دمكراسی را اسم رمزی برای بورژوازی ن‌می‌داند. ‌این تفكر با جلب آرای اكثریت اعضای حزب، خود را در شورای مركزی و دیگر ارگان ها و كمیسیون ها و در منشور و راستاهای برنامه و غیره انعكاس ‌می‌دهد و احتیاجی به باند بازی برای تصویب نظریاتش ندارد. این گرایش به هیچ وجه ملغمه‌ای از نظرات مختلف نیست و بر أساس تجربیات طولانی چپ بنا شده است. پیگیر در دفاع از عدالت اجتماعی و سیال و منعطف برای رسیدن به اهداف انسانی‌، مستقل و در عین حال دارای اشتراكات با گرایش های دیگر. تا وقتی كه‌این گرایش اكثریت را در حزب چپ دارد، تضمین كننده وحدت و همكاری جناح های مختلف موجود درحزب ‌است. دیدگاه‌ها و ارزش‌هایش با چپ رادیكال همخوانی‌های زیادی دارد؛ برنامه كوتاه مدتش برای توسعه از برنامه های سوسیال دمكراسی چپ استفاده ‌می‌كند. واضح است كه در حزبی با اكثریت سوسیال دمكرات‌ها‌، چپ رادیكال انشعاب ‌می‌كند و بالعكس. كه‌این هر دو هیچ كمكی به جنبش چپ و پیشرفت كشورمان ن‌می‌كند.

باید تشكیل حزب و برگزاری كنگره و تصویب إسناد اصلی آن را به فال نیك گرفت به كوشندگان آن خسته نباشید گفت. باید به دمكراسی حزبی ملزم بود و به آرای اكثریت احترام گذاشت و چهره حزب را تخریب نكرد. در عین‌اینكه در حزب مدرن چپ امكانات برای اظهار نظر و وجود همه دیدگاه ها مو جود است. بگذاریم تمام‌این‌ها انگیزه‌ای باشد برای عدالت پژوهان جوان و زن و مرد كه برای تامین توسعه و دمكراسی و دفاع از محیط زیست در پیرامون حزب چپ گرد هم‌ایند. امیدوارم نویسنده مقاله از مهمان بودن به میز بانی برسند در پیشبرد پروژه عدالت خواهی‌، توسعه و دمكراسی با حز ب چپ همراه باشند.

---------------------------

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=94350*

 

دیدگاه‌ها

آقای جوانان و زنان با کنگره همراه نبوده اند. خب کجایش ناسزا و خلاف واقع ست؟ بنا به آمار اعلامی کنگره ای با حدود 100 عضو صاحب رای و بیش از 50 نفر – مثلا بگیر 60 نفر - میهمان دارای حق اظهارنظر برگزار شد. خب شما که خلاف اعتقاد پورمندی نظر داری بفرمائید چند تا از جوانان حداقل منسوبین شرکت کنندگان در کنگره حاضر بودند؟ یا اینکه جدای از زنان پای ثابت نظیر فرزانه اعظمی و ملیحه محمدی و ... شرکت چند رفیق زن در سطح نازل نظری کار خارق العاده ای ست؟ باید به ارزیابی نشست چرا فرزندان مان به جرگه سلف و پدر نمی پیوندند؟
در فرازی دیگر نوشته ای " این گرایش به هیچ وجه ملغمه‌ای از نظرات مختلف نیست ". منظور شما از گرایش مزبور که قید فرموده اید" بر كسی پنهان نیست كه در حزب چپ گرایش چپ دمكرات كه خواهان دستیابی به سوسیالیسم دمكراتیك است‌، بیشترین آراء را دارد." این تبیین صریح از چپ دمکرات با سوسیالیسم دمکراتیک مورد تائید حزب نو تاسیس چپ ایران فدائیان خلق ست؟ یا آرزوهای خودت را بیان می داری؟ در تعریف از سوسیال دمکراسی که در آشتی کار و سرمایه جهد می کرد و چپ م . ل که بنا را بر برخورد قهرآمیز با سرمایه دارد سوسیالیسم دمکراتیک چندان فراتر از سوسیال دمکراسی نیست. بلکه حذف سرمایه را در نظر ندارد و آنرا موکول به منتهی مبارزه می کند. کاش چپ دمکرات حزب چپ ایران مبین تمنیات نظری شما بود؟ بعید می دانم که شورای رهبری حزب چپ بر این فهم شما از چپ دمکرات امضا بگذارد.
0

اگرحزب بگونه ساده ترمواضع خودراعنوان کند به نظرمن به لحاظ کمی گسترش زیادی پیدا میکند درزمانی که اکثرحرفها تکراری است این حزب بانگاه دقیق تروارائه راه حل های عملی ترحتی راه را برای سازمانهاواحرابی که درجا میزنند بازکرده است ومن ازاین جلوترمیروم که سعادت ملت ایران وبخصوص چپ ازاین مسیرمیگذردمنتها شراب آنگه شودصاف که درشیشه بمانداربعینی این نظرات به دلیل تازگی زیرضربات هرنوع قرارمیگیردولی حقانیت اش به مرورثابت میشود
0

افزودن دیدگاه جدید