سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸ - ۱۰ دسامبر ۲۰۱۹

توقیف نفتکش ها، تنش زا و بر ضد منافع ملی مردم ایران

۰۳ مرداد ۱۳۹۸

میهمانان: آقایان همایون مهمنش؛ سازمانهای جبهه ملی ایران خارج از کشور

- حجت نارنجی، عضو شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

- بهروز ستوده، از همبستگی جمهوری خواهان ایران

- مزدک لیماکشی، اتحاد جمهوری خواهان ایران

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید