پنجشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۸ - ۱۲ دسامبر ۲۰۱۹

چگونه می شود مسئولین فاجعه ۶۷ را به محاکمه کشید؟

۰۹ مرداد ۱۳۹۸

میزگرد جمهوری خواهی:

میهمانان: همایون مهمنش از سازمانهای جبهه ملی ایران خارج از کشور

- حجت نارنجی عضو شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)؛

- بهروز ستوده از همبستگی جمهوری خواهان ایران،

- مزدک لیماکشی اتحاد جمهوری خواهان ایران

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید