سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸ - ۱۰ دسامبر ۲۰۱۹

یادمان ۳۱- مین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی تابستان ۶۷ (فاجعه ملی)

۱۱ مرداد ۱۳۹۸

سحنران: محمد امیدوار - عضو هیئت سیاسی کمیته مرکزی حزب توده ایران

بخش: 

دیدگاه‌ها

با درود، من هم مثل جناب جباری دچار اشتباه شدم چون ظاهرا دو پوستر با دو تاریخ متفاوت برای مراسم منتشرشده یعنی در پوستری دیگر 24 آگوست درج شده است دراین لینک: https://bepish.org/node/2442
0

دوست ارجمند علی رضا جباری: این برنامه قرار است که در تاریخ 29 اوت اجرا شود. به همین دلیل نیز، لینکی ندارد که باز شود.
سایت «به پیش»
0

متأسفانه به دیل نیافتن لینک نتوانستم باز کنم و از محتوای سخنرانی ایشان بی خبرم.
0

افزودن دیدگاه جدید