پنجشنبه ۱۲ تير ۱۳۹۹ - ۲ ژوئیه ۲۰۲۰

محاکمە کارگران و روزنامه نگاران را محکوم می کنيم و فعالان سياسی و مدنی و هم وطنان آزاده را به تجمع در مقابل دادگاه فرا می‌خوانيم!

۱۲ مرداد ۱۳۹۸

حزب چپ ايران (فدائيان خلق)، احزاب سياسی و نهادهای مدنی را فرا می خواند که بە هر شکل ممکن اعتراض و مخالفت خود را با این محاکمە نشان دهند و از فعالان سياسی و مدنی می خواهد که در اعتراض به این محاکمات نمایشی که برای ارعاب کارگران و روزنامه نگاران صورت می گیرد، در روز ١٢ مرداد مقابل دادگاه انقلاب شعبه ۲۸ گرد هم بيآيند.

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری