دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۹ اوت ۲۰۱۹

محاکمە کارگران و روزنامه نگاران را محکوم می کنيم و فعالان سياسی و مدنی و هم وطنان آزاده را به تجمع در مقابل دادگاه فرا می‌خوانيم!

۱۲ مرداد ۱۳۹۸

حزب چپ ايران (فدائيان خلق)، احزاب سياسی و نهادهای مدنی را فرا می خواند که بە هر شکل ممکن اعتراض و مخالفت خود را با این محاکمە نشان دهند و از فعالان سياسی و مدنی می خواهد که در اعتراض به این محاکمات نمایشی که برای ارعاب کارگران و روزنامه نگاران صورت می گیرد، در روز ١٢ مرداد مقابل دادگاه انقلاب شعبه ۲۸ گرد هم بيآيند.

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA ی تصویری