يكشنبه ۱۰ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۹ مارس ۲۰۲۰

کلیپ نخستین کنگره حزب چپ ایران (فدائیان خلق) - بخش نهم سند سیاسی: قسمت دوم

۱۲ مرداد ۱۳۹۸

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری