دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۹ اوت ۲۰۱۹

کلیپ نخستین کنگره حزب چپ ایران (فدائیان خلق) - بخش نهم سند سیاسی: قسمت دوم

۱۲ مرداد ۱۳۹۸

سند سیاسی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) درکنگره اول ، بخش نهم ـ قسمت دوم

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA ی تصویری