يكشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۹ اوت ۲۰۲۰

بدرود رفیق فرهنگ

۱۵ مرداد ۱۳۹۸

دیدگاه‌ها

رفقای و دوستان عزیز
آگهی مراسم تشییع و یادبود رفیق فرهنگ در زیر می آید:
ندیدیم و نشنیدیم کسی جز نیکی از او یاد کند.
با قلبی آکنده از غم و اندوه درگذشت شادروان فرهنگ رضایی را به اطلاع اقوام و آشنایان می رسانیم.
مراسم تشییع آن مرحوم روز جمعه ساعت ۱۲ درReier Søbstads veg 11, 7078 Trondheim
انجام خواهد شد
مراسم یادبود آن عزیز در روز جمعه از ساعت ۱۷ تا ساعت ۲۰ درBlisterhaugvegen 14, Trondheim7478برگزار خواهد شد .
حضور شما سروران گرامی موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.
با تشکر خانواده: رضایی و خدامرادی

 

0

با سلام و عرض تسليت به خانواده ، دوستان ورفقاي رفيق از دست رفتمان فرهنگ رضائي مراتب تاثر عميق خود را ابراز ميدارم و براي بازماندگان وی آرزوي صبر، تحمل و بردباري دارم

احمد نجاتي
0

یادش گرامی باد
0

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری