پنجشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۸ - ۱۲ دسامبر ۲۰۱۹

۹روز بی خبری از انتقال دکتر احمد رضا جلالی از زندان اوین به مکانی نامعلوم

۱۶ مرداد ۱۳۹۸

سازمان عفو بین الملل در برابر سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل با حمل پلاکاردهایی خواستار اطلاع از محلی که دکتر جلالی را در آنجا نگه داشته اند، است. او مدتها پیش به اعدام محکوم شد اما فشارهای بین المللی مانع اجرای حکم اعدام دکتر جلالی شده است.

سه شنبه ۶ اوت سازمان عفو بین الملل بلژیک بخش فرانسه زبان تظاهراتی اعتراضی در برابر سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل(بلژیک) برگزار کرد. این تظاهرات بدلیل بی خبری از وضعیت دکتر احمد رضا جلالی پزشک و پزوهشگر ایرانی مقیم سوئد در زندان است. در حدود نه روز است که دکتر جلالی را به مکانی نامعلوم از زندان اوین خارج کرده اند. خانواده و وکیل دکتر جلالی از محل نگهداری او اطلاعی ندارند.

برای یادآوری دکتر جلالی پژوهشگر مدیریت بحران و حوادث غیرمترقبه است و در دانشگاه های بلژیک، ایتالیا و سوئد تدریس کرده است. او در سال 2009 برای ادامه تحصیل ایران را ترک کرد. دکتر جلالی در آوریل ۲۰۱۶ به دعوت دانشگاه تهران و دانشگاه شیراز به منظور شرکت در کارگاه مدیریت بحران به ایران سفر کرد و در تاریخ ٥ اردبیهشت ۱۳۹٥ دستگیر و به زندان اوین منتقل شد. او در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۹٥ در دادگاهی به اعدام محکوم شد. بنا به اخباری که اخیرا از خانواده دکتر جلالی انتشار یافته حاکی از این واقعیت است که ایشان بیش از یک هفته است که در زندان ناپدید شده اند و از محل جدید زندانی شدن او اطلاعی در دسترس نیست و حکومت در این زمینه سکوت کرده است.

سازمان عفو بین الملل در برابر سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل با حمل پلاکاردهایی خواستار اطلاع از محلی که دکتر جلالی را در آنجا نگه داشته اند، است. او مدتها پیش به اعدام محکوم شد اما فشارهای بین المللی مانع اجرای حکم اعدام دکتر جلالی شده است. بی خبری و محکومیت اعدام زنگ خطری است که باعث تجمع سازمان عفو بین الملل در برابر سفارت رژیم اسلامی شده است. تاکنون ۱۲٥ هزار نفر از شهروندان بلژیکی برای لغو حکم اعدام و آزادی فوری و بی قیدوشرط دکتر جلالی متنی را امضا کرده اند. در ضمن شواهد بسیاری گویای این است که دکتر جلالی به لحاظ جسمی و سلامتی و فشارهایی که در زندان علیه او اعمال شده نیاز به کمک های فوری پزشکی دارد.

سازمان عفو بین الملل و بسیاری از سازمان های بین المللی خواهان لغو حکم اعدام دکتر جلالی و آزادی وی هستند. در تظاهرات سه شنبه چهل نفر از فعالین سازمان عفو بین الملل شرکت داشتند. این تظاهرات در وسایل ارتباط جمعی بلژیک خوب بازتاب پیدا کرد.

 

 

 

 

 

 

 

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید