سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸ - ۲۰ اوت ۲۰۱۹

جنبش دادخواهی را برپا داریم، برای کیفر حقوقی جنایت کاران مبارزه کنیم!

۱۹ مرداد ۱۳۹۸

علی خامنه ای و پورمحمدی ها هر چه بگویند بیشتر در باتلاق دروغ و تناقض گویی فرو خواهند رفت. دست و پا زدن مشهودشان در این باتلاق بر سئوال ها و ادله جرم می افزاید و زمینه را برای برپاداشت جنبشی برای دادخواهی و گشودن چشم اندازی بر کیفر حقوقی جنایت ـ مبتنی بر موازین حقوقی بین المللی ـ آماده می سازد.

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA ی تصویری