پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۹ - ۱ اکتبر ۲۰۲۰

صدای رسای دستگیرشدگان آزاده و میهندوست درون کشور باشیم!

۲۲ مرداد ۱۳۹۸

به ندای کسانی که به حکم وجدانهای بیدار و به بهای بود ونبود خویش و زندگی عزیزان بیگناهشان، فرصتی کم نظیر برای این اتحاد همگانی فراهم کرده وهر روزه آن را به ما گوشزد می‌کنند، پاسخ دهیم. مدتها است که زمان این اتحاد ملی فرا رسیده است،

طبق احبار رسیده، دیروز بیستم مرداد 1398، جمعی از اعضای بيانيه های ۱۴ نفره و دوستانشان که در حمایت از دکترکمال جعفری یکی از اعضای این بیانیه ها، در مقابل بیدادگاهی درشهر مشهد تجمع کرده بودند، دستگیر شده وبه مکان نامعلومی برده شده اند.

نام تعدادی از این دل به دریا زدگان عبارتند از:

محمد نوریزاد، جواد لعل محمدی، هاشم خواستار، محمد حسین سپهری، فاطمه سپهری، عبدالرسول مرتضوی، حوریه فرج زاده، علامحسین بروجردی، پوران ناظمی و تعدادی دیگر که ما فعلا از نامشان اطلاعی نداریم. هم چنین خبر دیگری حاکیست که نرگس منصوری از امضاء کنندگان بیانیه 14 بانوی مبارز و عضو سندیکای شرکت واحد نیز ساعتی بعد در تهران باز داشت شده است. چندی پیش نیز یکی از اعضای گروه 14 نفر اول، محمد مهدوی فردر اصفهان بازداشت شد و تاکنون اطلاعی درستی از سر نوشت وی در دست نیست.

اکنون این دستگیر شدگان ویارانشان بیش ازهرزمان دیگری به حمایت فوری و گسترده همه میهندوستان کشورنیاز دارند. ستمگری فزون از حد روزانه نهادهای سرکوب و گزمگان بیرحم حکومتی، شکنجه و آزاروقتل آزادیخواهان معترض به تباهی، فساد، خیانت و جنایات انبوه حکومتی، فقط و فقط میتواند در بر خورد با سد استوار این حمایت ها کم یا بیش بی اثر شود.

پشتیبانی از این آزادگان، وظیفه تمامی محافل حقوق بشری، احزاب وسازمانهای سیاسی اپوزیسیون، نویسندگان وهنرمندان آزاده، شخصیتهای میهن دوست ایرانی وهرهموطنی است که از دست طاعون جمهوری اسلامی مجبور به مهاجرت از دامن مادر وطن شده است.

صدای رسای این آزاد گان اسیرباشیم و به هر نحوی که میتوانیم به حمایت از آنها بر خیزیم. گسترش تماس با مجامع حقوق بشری بین المللی، سازمان دادن اکسیونهای اعتراضی در حمایت از آنان، درخواست از رسانه های پرنفوذ فارسی زبان برای انعکاس صدای آنها و حمایت ایرانیان خارج از کشور از آنها، و تماس با اتحادیه اروپا برای بلند کردن صدای خود درمخالفت با سرکوب در ایران و...از جمله اقداماتی است که به دست ما ایرانیان مقیم خارج از کشور شدنی است.

به ندای کسانی که به حکم وجدانهای بیدار و به بهای بود ونبود خویش و زندگی عزیزان بیگناهشان، فرصتی کم نظیر برای این اتحاد همگانی فراهم کرده وهر روزه آن را به ما گوشزد می‌کنند، پاسخ دهیم. مدتها است که زمان این اتحاد ملی فرا رسیده است، آن را دریابیم و گامهای خود را برای رسیدن به آن، که راز و رمز غلبه بر اهریمن جمهوری اسلامی است سرعت بخشیم. شرط میهن دوستی و آزادیخواهی در امروز، جز این نیست.شبکه همبستگی ایرانیان برون مرزی - شهاب

۲۱ مرداد ۱۳۹

 

 

 

افزودن دیدگاه جدید