پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ - ۶ اوت ۲۰۲۰

جُنگ کار گری شماره 30

یادداشت

۲۸ مرداد ۱۳۹۸

در این شماره می خوانید:

-چرا فقط هنگام" انتخابات" به یاد کارگران می افتند؟

-اتحادیه های کارگری و معضل اقدام استراتژیک - بخش چهارم

-سازمان تامین اجتماعی، از پول کارگران بذل و بخشش می‌کند!

-حکایت غم انگیز انسان های فاقد برگە هویت در ایران!

-جنبش کارگری و مبارزه برای دموکراسی در نیجریه- بخش یازدهم

-گذر و نظری بر رویداد های کارگری هفتە

-برگ هایی از تاریخ جنبش سندیکایی ایران – آخرین بخش

افزودن دیدگاه جدید