پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ - ۶ اوت ۲۰۲۰

کنگره امید، گفتگو با صادق کار

۰۳ شهريور ۱۳۹۸

صادق کار عضو شورای مرکزی و مسئول گروه کار کارگری حزب چپ ایران(فدائیان خلق) 

مصاحبه‌گر: 

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری