شنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۲ فوریه ۲۰۲۰

نامه به مجامع و سازمانهای حقوق بشری

در رابطه با جنایت جمهوری اسلامی ایران در تابستان ۱۳۶۷(فاجعه ملی)

۱۵ شهريور ۱۳۹۸

به نظر ما آنچه به دستور رهبر وقت جمهوری اسلامی در تابستان سال ١٣٦٧ انجام گرفت، باید به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شود. جنایت علیه بشریت، با تعریف حقوقی پذیرفته شده برای آن، مشمول مرور زمان نمی‌ شود. پیگیری جنایت علیه بشریت به مرزهای جغرافیایی محدود نیست.

در رابطه با جنایت جمهوری اسلامی ایران در تابستان ۱۳۶۷(فاجعه ملی)

خانمها و آقایان محترم!

همانطور که می‌دانید در اوایل مرداد ۱۳۶۷ ٬ مقامات وقت جمهوری اسلامی ایران بدون ارایه هیچ توضیحی ٬فعالیت های معمول در زندان های سراسر کشور را به حال تعلیق دراورده و ضمن قطع ملاقات خانواده‌ها با زندانیان و طی اقدامی هماهنگ دست کم پنج هزار مخالف و دگر اندیش سیاسی را خارج ازروال قضایی اعدام کردند.

جنایت سال ٦٧ نه اولین جنایت در جمهوری اسلامی بوده است و نه آخرین آن. چند صباحی بعد از پیروزی انقلاب حمله به کردستان و ترکمن صحرا، در سال های بعد از انقلاب و به ويژه در دهه ٦٠ اعدام هزاران تن از مخالفين رژيم، در دهه ٧٠ "قتل های زنجيره ای" و ترور فعالین و رهبران سیاسی در داخل و خارج از کشور، و بالاخره جنایات و اعمال شنیعی که در جریان انتخابات سال ٨٨ صورت گرفت، نشان از ان دارند که رژيم در اقدام به جنايت هیچ حد و حدودی را به رسمیت نمی شناسد. در اين رژيم هر سال صدها تن اعدام می‌ شوند و ايران در رده کشورهائی با بالاترين رقم اعدام قرار دارد.

به نظر ما آنچه به دستور رهبر وقت جمهوری اسلامی در تابستان سال ١٣٦٧ انجام گرفت، باید به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شود. جنایت علیه بشریت، با تعریف حقوقی پذیرفته شده برای آن، مشمول مرور زمان نمی‌ شود. پیگیری جنایت علیه بشریت به مرزهای جغرافیایی محدود نیست. سازوکارهای معینی در عرصه بین المللی برای رسیدگی به جنایات علیه بشریت وجود دارد. لازم است با استفاده از این معیارها و ابزارهای حقوقی، پیگیری جنایت بزرگ ۳۱ سال پیش در زندان های ایران وارد مرحله عملی و جدید شود.

بر این اساس است که ما٬ امضاء کنندگان این نامه در رابطه با کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ مبارزه در راه اهداف زیر را ضروری می‌ دانیم.

  • تشکیل گروه های مستقل برای بررسی ابعاد کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷
  • اجازه برگزاری مراسم سوگواری به خانواده ها و بازماندگان عزیزان جانباخته
  • اعلام اسامی و محل دفن تمامی اعدام شدگان و همچنین محل و چگونگی محاکمه و اعدام و دفن انها
  • بررسی مصیبت ها و آسیب های وارده به خانواده های جان باختگان
  • محاکمه علنی و مجازات امران و عاملان فاجعه کشتار
  • آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی
  • لغو شکنجه و اعدام در ایران

 

بااحترام.

۱۳شهریور ۱۳۹۸

۴ سپتامبر ۲۰۱۹

 

حزب کمونیست کانادا

حزب کمونیست عراق-کانادا

کومله زحمتکشان -کانادا

سازمان حزب توده ایران-کانادا

حزب چپ ایران (فدائیان خلق ) -کانادا

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید