سه شنبه ۰۶ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۶ می ۲۰۲۰

چرا در ایران احزاب قدرتمند وجود ندارد؟

میزگرد جمهوری خواهی

۲۰ شهريور ۱۳۹۸

میهمانان: حمید صدر از سازمان های جبهه ملی ایران خارج کشور؛

حسن زهتاب از شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)؛

مزدک لیماکشی اتحاد جمهوری خواهان ایران

بخش: 

دیدگاه‌ها

لطفا امکان دانلودبگذاریددراینجا نت ظعیف است
0

افزودن دیدگاه جدید