شنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۲ فوریه ۲۰۲۰

محیط زیست و آینده‌ی بشریت

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

در روزهای ۲۰ تا ۲۷ سپتامبر، یک هفته مبارزه برای حفظ محیط زیست در سراسر جهان اعلام شده است. گروهی از چپ های اروپایی فراخوانی به این مناسبت منتشر کرده‌اند و خواستار مبارزه برای حفظ محیط زیست و آینده‌ی بشریت، همراه با هر شکل از اقتدارگرایی و سرمایه‌داری شده‌اند. برای پیوستن به یک جنبش هیچ وقت دیر نیست:‌ ما همه مخالفان سرمایه‌داری و اقتدارگرایی را فرا می‌خوانیم که به تظاهرات، آکسیون‌ها و اعتصابات از بیستم تا بیست و هفتم سپتامبر بپیوندند. جنبش کنونی برای نجات اقلیم زمین، شاید یکی از بزرگترین رخدادهایی باشد که ما شاهد آنیم. این جنبش علیه هر شکل از اقتدارگرایی در هرجا و برای آینده‌ای دگرگون برای همه است!

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری