جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۸ ژوئن ۲۰۲۱

مصاحبه وگفتگو با چند جوان بعد فالوی چهارده میلیونی "تتلو" (بخش نهم)

۲۵ مهر ۱۳۹۸

انعکاس و گسترش این نقل قول که خامنه ای وفرماندهان سپاه گفته بودند" اگر به بهای کشتن همه تظاهرات کنندگان هم شده این حکومت باید حفظ شود."همراه آن سرکوب کور و وحشیانه!روحیه مردم علی الخصوص جوانان را شکست و آن ها از وسط خیابان ها به کنج خانه هاکشاند ! و این فکر نادرست حکومت خواسته که "هر کس باید به فکر خودش باشد."ضربه ای جدی به مبارزه مردم وارد کرد.

بحث جالب شده است . دلم می خواهد در مورد نسلی که نمی شناسم بیشتر بدانم سه نسل بعد من یعنی نوجوانان و جوانان بین پانزده سال تا بیست ساله امروز .

"
پیتر" می گوید "من تا حدودی آن ها را" تین ایجر" های امروز ایران را می شناسم. برادرم نوزده ساله است. یک جوان تنبل و طلبکارو راستش بی ادب اما بسیار با هوش که خوب منافع خود را بو می کشد! من و بچه های درو بری من غلط می کردیم که چنین رفتاری داشته باشیم .این نسل محصول نا امن شدن ،محدودیت ،عدم ثبات و پرخاشگری جامعه ازنظراجتماعی ،رشد اعتیاد ، ترس خانواده ها از سیاسی شدن فرزندانشان ،محصول حمایت بی قید وشرط آن هاتوسط والدین و حضور کامل دنیای مجازی وتلفن های هوشمند در دست تقریبا همه نوجوانان ازده سال به بالا وشاید هم واقغا پائین تر از ده سال می باشد.

نسلی که در وقایع هشتاد و هشت! هفت ساله ،ده ساله بودند.نسل بزرگ شده دوران بعد هشتاد وهشت. قد کشیده!در دوره پر التهاب بعد از بگیر وببند ها!قد کشیده در چهار دیواری خانه که با گردن نهادن پدر ومادر به خواسته های تمام نشدنی آنها توام گردیده و آن ها را به افرادی پر توقع وپر مدعا که همه چیز می خواهند بدون آن که برای بدست آوردن آن خواسته ها حاضر به تلاش ودادن هزینه باشند بار آورده است.

وقایعی که سال هشتاد و هشت اتفاق افتاد تنهایک سرکوب ساده و بگیر ببند نبود. برای شما که خارج ازایران هستید تنها نمود خارجی این جنبش و چگونگی تظاهرات و درگیری ها برجسته است.جنبش عظیم مردمی که عمدتا از طریق رسانه های داخلی و خارجی طرح و مورد قضاوت می گیرد .

این که ماشینی روی جوان معترضی رفت .این که با اسلحه مستقیم بطرف مردم شلیک کردندوچماقداران را با قمه وساطور به جان مردم انداختند و دست آخر هم موسوی و کروبی را دستگیر و حصر خانگیشان کردند! دادگاه راه انداختند و سرشناس ترین چهره های اصلاح طلب را به اعتراف و عذر خواهی از خامنه ای مجبور نمودند. تماما وقایعی بود که در ظاهرگذشت و انعکاس رسانه ای داشت .

اما شکست هشتاد و هشت .شکست یک ملت بود شکست یک جنبش بزرگ.من قادر به توضیح دقیق این موضوع نیستم ."

مردی که به عنوان دکتر از او نامبرده می شودوهنوز اقامت دریافت نگرده و به دقت بحث را دنبال می کند وارد صحبت می شودو می گوید .

"
متاسفانه هیچوقت بطور جدی روی تاثیری که این شکست وبگیر وببند ها روی خانواده ها ، زندگی ونحوه تفکرآن ها نهاد نه در داخل ونه خارج کار نشده است. این که این شکست که با به میدان آمدن میلیونی مردم در تهران که امید به تغیر بسیار گسترده تا حد کنار رفتن ولایت فقیه از زندگی خود داشتند چه گونه باعث شکست روحی آن ها گردیدکمتر توجه شده است.

جنبشی که اکثریت مردم پایتختت در آن شرکت کردند.اما متاسفانه مردم سایرشهر های کشور به این جنبش نپیوستند و برعکس سر وصدای آن در خارج و انتشار وسیع و جهانی آن عملا مورد حمایت قرار نگرفتند .اوباما که عمدتا اقشار میانی مردم خیلی زیاد به او دلبسته بودندکوچکترین حمایتی نگرد.

شکست سنگین این خیزش.نخستن تاثیرش این بود که سرزبان مردم افتادکه "این حکومت حالا حالا ها ماندنی است .هیچ امیدی به تغیر نیست!"

انعکاس و گسترش این نقل قول که خامنه ای وفرماندهان سپاه گفته بودند" اگر به بهای کشتن همه تظاهرات کنندگان هم شده این حکومت باید حفظ شود."همراه آن سرکوب کور و وحشیانه!روحیه مردم علی الخصوص جوانان را شکست و آن ها از وسط خیابان ها به کنج خانه هاکشاند ! و این فکر نادرست حکومت خواسته که "هر کس باید به فکر خودش باشد."ضربه ای جدی به مبارزه مردم وارد کرد.

قربانیان اصلی این شکست جدا از جوانانی که در صحنه بودند! در چشم اندازآینده کودکان ونوجوانان دبستان ودبیرستانی را نیز شامل گردید .چرا که خانوادهای عمدتا اقشار متوسط عملا آن ها رابیشتر ازسال های قبل در چهار دیواری خانه با محافظه کاری شدیدتر محدود ساختند .تلاش کردند با هر جان کندی شده از حضور اجتماعی و گرایش سیاسی آن ها جلو گیری کنند.

بعد هشتاد وهشت جو خانه ها برعکس این که باید سیاسی تر می گردیدضد سیاست شد و به روزمرگی و فردیت بیشتر فرو غلطید.شکست سال هشتاد وهشت باعث تضعیف روحیه مردم و نا امیدی آن ها به تغیر حداقل در کوتاه مدت شد.

مردم که سر خورده شده بودند .حال توجه خود را معطوف به کودکا نشان کردند "عمدتا بخش متوسط جامعه !مرفه ونیمه مرفه که شرایط اقتصادیشان این امکان را به آن ها می دادبیشتر از قبل دنبال الگوی تربیتی فرا حکومتی و منطبق با الگوی غربی راه افتادند!

کاربست این نوع تربیت در خانه که بر فردیت و آزادی کودک تاکید داشت! در تضاد کامل بانوع آموزش و پرروش حکومت اسلامی که مبنا را بر ایدئولوژی اسلامی نهاده وکودک را صرفا به عنوان پذیرنده احکام وماده خامی که باید فرم داده شود در نظر می گیرد قرار گرفت !تضادی که در عمل کودکان رادر برزخ انتخاب قرار داد و از روز نخست وبه ناگزیرآن ها را دو شخصیتی ساخت و امکان سوء استفاده فرصت طلبانه آن ها از محیط خانه و مدرسه فراهم نمود .

فرصت طلبی همراه با راحت طلبی اقتضای سنی کودک و نوجوان است که در صورت عدم برخورد وتربیت دقیق و هماهنگ والدین ،مدرسه و جامعه در جوانی به کاراکتر تبدیل می شود.

نهایتا نو جوانان وجوانان این" نسل آخر"ننر، فرصت طلب تر و پر مدعا تر گردیدند.نسلی که فکر می کند خانواده موظف است به تمام نیازهای منطقی وغیر منطقی آن ها جواب گوید . چرا که والدین این گونه آن ها را تربیت کرده اند. حال عدم پاسخ گوئی خانواده به این نیازها! مورد اصلی برخورد آن ها با خانوداه هامیشود. امری که عملا منجر به دوری نو جوانان وجوانان از هر دوسیستم میگردد.

تحول و نو آوری در عرصه تلفن های هوشمند ،گسترش سریع آن و امکان دسترسی آسان به انیترنت ودنیای مجازی به نوجوانان وجوانان این امکان را داد که آخرین رشته های ارتباطی خود را با سیستم تحمیلی خانه و مدرسه قطع کنند!وارد دنیای خصوصی وشخصی خود در دنیای مجازی شوند وخود را با استانداردهای مطرح شده در آن و عموما غربی هماهنگ نمایند.هماهنگی که به آن ها حق می دهد آن چه که از زندگی غربی می بینند ونسبت به آن فکرمی کنند در زندگی خود را بکار بندند. ازنوع پوشش، ذائقه غذائی، نوع لذت بردن، تنوع فکری، مراجعه به انیترنت ونهایتا از نوع ارتباطات سکسی گرفته تا برخورد با مسائل اجتماعی و سیاسی .این دنیای خلل ناپذیر اوست بخصوص در سن بحرانی نوجوانی وفراروئی به جوانی .

مرضی که عمدتا گریبان خانواده های مرفه و نیمه مرفه بخش متوسط جامعه و فرزندان آن را گرفته است. بخشی عظیم که در کشورهایئ مانند ایران اکثریت جامعه را تشکیل می دهند.

نا گفته نماند که اختلاف بین نسل های جوان با والدین ونسل های متقدم درتمام طول تاریخ وهمه جا وجود داشته ودارد .اما این اختلاف ها به نسبت آگاهی والدین و دولت ها شدت وضعف خود را دارند.

ادامه دارد

بخش: 

دیدگاه‌ها

اینکه خانواده هادورخودحصارکشیده اند از اثرات جامعه سرمایه داری است ومیتوان به جرات گفت عادات فئودالی یا رخت بربسته ویا به شیوه کمدی اجرا میشود مانند مراسم عاشوراودرکل آقای محققی ازاینکه دست روی مشکلات واضح وعمومی مردم گذاشته ونشان میدهید سپاس گزارم وبه نظرمن دردهای جامعه همین هاست که گفته شودمردم درک میکنند وازذهن وزبان مردم نشئات میگیرداین آن نقطه اتکای ارتباط احزاب وسازمانها بامردم است .حال اگردرمان رابگوئی چون دردرااززبان آنها گفته ای به حرفت گوش میدهند
0

افزودن دیدگاه جدید