چهارشنبه ۱۸ تير ۱۳۹۹ - ۸ ژوئیه ۲۰۲۰

به من بگو

۲۷ مهر ۱۳۹۸

به من بگو چه چیز؛

سکوت غمگین چشمان تو را خواهد شکست ...

‏به من بگو

لبخند کدامین کودک گلفروش

بازگشت کدامین ستاره سرخ از سال هزار و سیصد و چند

تپش شادمانه قلب کدامین رفتگر کوچه های انزوا ...

آرامش در چشمان کدامین مادرِ روسپی؟

رهایی کدامین پرنده اسیر ...

به من بگو چه چیز؛

سکوت غمگین چشمان تو را خواهد شکست ...شیفته

افزودن دیدگاه جدید