جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ - ۵ ژوئن ۲۰۲۰

آب زنید راه را هین که نگار می‬رسد ...

۰۴ آبان ۱۳۹۸

آزادی این عزیزان هر چند موقت و با وثیقه های سنگین است ولی لبخند هر لحظه شان دنیایی ست.

آزادی این عزیزان هر چند موقت و با وثیقه های سنگین است ولی لبخند هر لحظه شان دنیایی ست.

شادیم برای گشوده شدن درهای زندان بر روی عزیزان جنبش کارگری: سپیده قلیان، عاطفه رنگریز، مرضیه امیری، امیر امیر قلی، ساناز اللهیاری و امیر حسین محمدی فرد.

به امید آزادی همه زندانیان سیاسی

بخش: 

دیدگاه‌ها

به امیدروزی که زندان نداشته باشیم
0

افزودن دیدگاه جدید