جمعه ۰۱ آذر ۱۳۹۸ - ۲۲ نوامبر ۲۰۱۹

نگاهی به رویدادهای ایران و خاورمیانه در هفته‌ای که گذشت

میزگرد جمهوری خواهی

۱۶ آبان ۱۳۹۸

میهمانان: آقایان کامبیز قائم مقام, حسن زهتاب و هژیر عطاری

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید