پنجشنبه ۱۲ تير ۱۳۹۹ - ۲ ژوئیه ۲۰۲۰

جُنگ کارگری شماره 43

یادداشت

۳۰ آبان ۱۳۹۸

 

در این شماره می خوانید:

- بعد از بن بست، شورش و انقلاب می آیند!

-استراتژیهای اتحادیه های کارگری معطوف به کار نامتعارف - بخش ششم

-کشاورزی در محاق بی‌تدبیری دولت

-بنزین را ٢٠٠ درصد گران کردید، دستمزدها را هم زیاد کنید!

-گزارش ویژه: "ما را به حساب آورید!(1) "- بخش یازدهم

-گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

افزودن دیدگاه جدید