پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ - ۶ اوت ۲۰۲۰

مواضع حزب همبستگى براى دمكراسى و استقلال کشور مالى در قبال وقایع اخیر

۰۱ آذر ۱۳۹۸

«سادی» كودتا فاشیستى علیه رئیس جمهور اوو مورالس آیما و دستگیرى نمایندگان ام - اى- اس و ... را محكوم می كند و همچنین دخالت هاى سازمان كشورهاى امریكایی و ایالات متحده امریكا و بعضى از كشورهاى امریكا لاتین را در أمور داخلى و و در انتخابات این كشور را محكوم می کند.

حزب «سادى»، حزب همبستگى براى دمكراسى و استقلال کشور مالى، در روز ١٨ نوامبر در یك كنفرانس مطبوعاتى سه اطلاعیه حزب را انتشار داده است كه نسخه اى از آنها را براى ما ارسال كرده است. این حزب با حزب چپ ایران ( فدائیان خلق ) رابطه برادرانه دارد و در باره حوادث اخیر ایران نیز طى پیامى همبستگى خود را با ما و مردم ایران اعلام كرده است.

اولین ا طلاعیه مربوط به اوضاع كشورمالى و شرایط بعد از سركوبهاى دولت بعد از آشوبها ى اخیر است كه این حزب ضمن تسلیت به بازماندگان كشته شده ها و قربانیان سركوب دخالتهاى خارجى، به ویژه دخالتهاى ارتش فرانسه در این كشور را محكوم كرده و براى خروج از بحران كشور چند پیشنهاد را ارایه میدهد كه مهمترین آنها عبارتند از :

- دیالوگ ملى براى صلح و زیر سؤال بردن قراد هاى استعماری از جمله قرار داد الجزایر براى برقرارى دولت مستقل و مدرن كه بتواند براى مشكلات مردم پاسخ هاى لازم را بدهد؛

- برقراى یك سیستم دفاع كه بتواند هم از مردم دفاع كند و هم از مرزها كشور؛

-به دخالتهاى خارجى پایان داده و سرانجام مشكل مربوط به تعداد رأى دهندگان و پرداخت پول براى رأى دادن به كاندیداهاى"معین".

----------------------

دومین اطلاعیه ارسالى مربوط است به آزادى «لولا»رئیس جمهور سابق و زندانى برزیل توسط دادگاه عالى قضائی برزیل وموضع حزب در این باره:

ژوزه لوییس ایناسیو دا سیلوا كه به لولا مشهور است، در روز ٩ نوامبر ٢٠١٩ بعد از ٥٨٠ روز (١٩ ماه) از زندان آزاد شد وحزب «سادى» این پیروزى جدید را به مردم برزیل و حزب زحمتكشان و نیز همه نیروهای دمكرات و مترقی در جهان تبریك میگوید و این پیروزى را پیروزى همبستگى بین اللملى علیه یك كودتا قضائی میداند كه علیه رهبران مترقى امریكایى لاتین، رافایل كوره آ در اكوادور ، كریستینا كیشنر در آرژانتین ، دیلما روسف در برزیل و این روزها، علیه اوو مورالس در بولیوى جریان دارد.

-----------------

موضوع بعدی موضع حزب « سادى» علیه كودتا در بولیوى و دعوت از همه نیروهاى دمكرات جهان به همبستگى علیه این كودتا است.

«سادى» بعد از بر شمردن دستاوردهاى حكومت مورالس در ١٣ سال حكومتش :

- تقسیم عادلانه ثروت كه باعث شد فقر و بیسوادى بطور جدى در كشور كاهش یابد و حقوق متوسط دو برابر شده؛

- كشورى كه ١٩٣ كودتا را از سال ١٨٢٥ تجربه كرده بود ثبات سیاسى پیدا كند؛

«سادی» كودتا فاشیستى علیه رئیس جمهور اوو مورالس آیما و دستگیرى نمایندگان ام - اى- اس و ... را محكوم می كند و همچنین دخالت هاى سازمان كشورهاى امریكایی و ایالات متحده امریكا و بعضى از كشورهاى امریكا لاتین را در أمور داخلى و و در انتخابات این كشور را محكوم می کند؛ و ضمن همبستگى با مردم بولیوى و ریئس جمهور مورالس خواهان توقف اعدام فعالان چپ در این كشور است.

 

افزودن دیدگاه جدید