جمعه ۱۱ مهر ۱۳۹۹ - ۲ اکتبر ۲۰۲۰

اعلامیه مشترک 3 جریان سیاسی در بلژیک در حمایت از مبارزات مردم در ایران!

۰۵ آذر ۱۳۹۸

مردم ایران به جز در مواردی چون حوادث و فجایع طبیعی هرگز بدین گونه نیازمند عمل مشترک نبوده اند. عمل مشترک در مقابل حکومتی که اعتراض مردم به بهای بنزین را حتی برنتابید و با راه انداختن حمام خون بدان پاسخ داد، ضرورت لحظه است.

مردم ایران به جز در مواردی چون حوادث و فجایع طبیعی هرگز بدین گونه نیازمند عمل مشترک نبوده اند. عمل مشترک در مقابل حکومتی که اعتراض مردم به بهای بنزین را حتی برنتابید و با راه انداختن حمام خون بدان پاسخ داد، ضرورت لحظه است.

جمهوری اسلامی ایران هر چه به پایان خود نزدیک می شود بیرحم تر و سفاک تر دست به جنایت می زند. در حوادث اخیر یبش از ۶۰ نفر از هموطنان ما از پشت به سر و گردن آنها گلوله اصابت کرده که نشان از نزدیک شدن نظام به حکومتی چون دولت اسلامی عراق و شام (داعش) دارد.

ما امضا کنندگان این اطلاعیه حمایت خود را از تصمیم جمعی از ایرانیان جمهوریخواه در بلژیک اعلام می داریم و همگان را دعوت می کنیم روز چهارشنبه ۲۷ نوامبر ساعت ۱۴ در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل حضور یابند.

 

جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران -شاخه بلژیک

حزب آزادی و رفاه ایرانیان

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) - بلژیک

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید