چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱ اکتبر ۲۰۲۰

سخنی کوتاه با یکی از نظربلندان

۱۱ آذر ۱۳۹۸

 رنج پدر و مادرانی چون روح الامینی ها را هم نباید چنین آسان خلاصه و معنا می کردید! گرچه آنها اصلاح طلب و مذهبی هستند و دگر اندیش! عجبا! شما روح الامینی را سرزنش کرده اید که به چشمان گریان همسرش نیز بی اعتنا بوده است؟ این دیگر فقط به انصاف مربوط نیست. از باب بی اطلاعی تان هم هست و باید خبردارتان کنم که اولین سخن این پدر با خبرنگاران این بود که مادر محسن گفت از ما گذشت به داد محسن های دیگر برسیم.

آقای کریمی شما بنای بی انصافی را بر بام بیخبری تان آنچنان بلند افراشته اید که سخن بسیار با شما گفتن روا نیست. در باب بی انصافی و بیخبری تان از رنجی که مادران و پدران جنبش سبز برده اند چگونه باید با شما سخن گفت؟

از دردی که پروین فهیمی برده و می برد، از مبارزه ای که علیرغم تهدیدها پیش می برد؟ آیا واقعا بی اطلاعید از اینکه تنها و تنها مادر شهیدان جنبش سبز است که از سر مزار فرزند فریاد زد و گفت سکوت نمیکنم و هر روز در خانه های کشتگان را زد و به مادران و پدران التماس کرد که به خونخواهی فرزندانشان بیایند؟ خبر ندارید که علیرغم همه دعوتها برای قبول دیه، حاضر به پذیرش نشده و تا امروز می گوید از خون پسرم فقط به ازای آزادی زندانیان سیاسی می گذرم؟ بیخبرید از اینکه در همین فضایی که من و شما از خطراتش در امانیم، در همین روزها نامه 77 نفر را در اعتراض به کشتار مردم امضا کرد؟ از نامه ای که بلافاصله پس از آن نوشت و از حاکمان خواست که اگر نمی توانید کنار بروید و واگذار کنید؟ یا چگونه باید به شما از رنجها و فشارهایی گفت که امثال منهم فقط به دلیل رابطه ی خویشی و خونی از آن خبرداریم؟ زهی به انصاف در عافیت غنوده شما! آیا به گمان شما انسان سیاست ورز و تحلیل گر! باور پروین فهیمی به موسوی و اصلاح طلبی گناه اوست یا از نگاه شما این باور سیاسی کنج عافیت او؟ نکند گمان می کنید که به حامیان موسوی و اصلاحات در ایران خوب می گذرد و از امتیازاتی برخوردارند؟ او چه باید بکند تا مورد قبول شما افتد و اینگونه در قیاسش قرار ندهید و شرمنده اش نکنید که کم آورده است؟

قربان قلب رئوف و مهربانتان! رنج پدر و مادرانی چون روح الامینی ها را هم نباید چنین آسان خلاصه و معنا می کردید! گرچه آنها اصلاح طلب و مذهبی هستند و دگر اندیش! عجبا! شما روح الامینی را سرزنش کرده اید که به چشمان گریان همسرش نیز بی اعتنا بوده است؟ این دیگر فقط به انصاف مربوط نیست. از باب بی اطلاعی تان هم هست و باید خبردارتان کنم که اولین سخن این پدر با خبرنگاران این بود که مادر محسن گفت از ما گذشت به داد محسن های دیگر برسیم. به روزنامه های آن زمان اگر مراجعه کنید به سرعت درمیابید که این شخصی، پدری که سر سپرده و وابسته این نظام بود، یعنی عبدالحسین روح الامینی شاکی نهایی پرونده کهریزک بود وقتی که دو شاکی دیگر یعنی خانواده امیر جوادی فر و محمد کامرانی پس از نامه عذرخواهی مرتضوی رضایت دادند. روح الامینی و همسرش به هیچیک از توصیه های کیهانی ها که آنها را دعوت می کردند تا در دام کسانی نیافتند که از باب قاطعیت مرتضوی در دفاع از نظام، با او دشمنی می کنند، وقعی نگذاشتند و حاضر به گذشت نشدند و آخرین دادگاه مرتضوی پس از هفت سال و همه میانجیگری ها فقط برای خانواده روح الامینی تشکیل شد و حکم دو سال حبس را فقط از بابت پیگیری این خانواده گرفت: در لینک اولی که در زیر برایتان گذاشته ام از جمله نوشته شده است:

انگیزه این نوشته اما موضوعی دیگراست. این که تردید نباید کرد - ذره ای نباید تردید کرد - که بدون پی گیری و قانون گرایی و احساسات گریزی دکتر روح الامینی در خون خواهی پسراین اتفاق نمی افتاد. اگر خسته شده بود و امید خود را از دست می داد ...

در لینک دوم از جمله آمده است:

او ( مرتضوی) درحالی باید به‌ دنبال شکایت مجدد اولیای دم روح‌الامینی به دادگاه تجدیدنظر برود که دادستان مخلوع تهران در آخرین جلسه دادگاهش در شهریورماه ‌سال گذشته با ارایه نامه‌ای از وقایع پیش‌آمده در تیر ‌سال ۸۸ ابراز شرمندگی کرده بود. هرچند او پیش از این به انفصال دایم از خدمات قضائی، پنج‌سال انفصال از خدمات دولتی و ٢٠٠هزار تومان جریمه نقدی محکوم شده بود، اما در دادگاه از اتهام معاونت در قتل کشته‌شدگان کهریزک تبرئه شد تا حالا با شکایت مجدد خانواده روح‌الامینی بعد از یک‌سال باز هم به دادگاه برود. درحالی سعید مرتضوی باز هم باید روبه‌روی خانواده «محسن روح‌الامینی» قرار بگیرد که میرمجید طاهری وکیل این خانواده می‌گوید: بعید است که آنها به گذشت از سعید مرتضوی رضایت بدهند. او همچنین امیدوار است حکم قطعی مرتضوی در جلسه دادگاه تجدیدنظر صادر شده و این پرونده بسته شود.

1 https://lb2.ir/red96i

https://lb2.ir/evsbw0 2

دیدگاه‌ها

بهرام عزیز پس نوشته قبلی من چه شد؟ چون انتقاد «بی پروا» بود سانسور شد؟
بگذریم. جامعه ما، من و شما زمان لازم دارد تا دموکراسی ، آزادی بیان را در زندگی روزمره مان جاری کنیم.
پیروز باشید
0

فقط یک حزب یاسازمان نشان دهید که انتقادبی پروا رادرنشریات خودانعکاس دهددرثانی هرصحبتی تا اینجا شد که ازطرف قولی شما شورای نگبان نبودهرکس دراین رابطه چیزی نوشت همسنگ شمابودکمی انصاف هم بد نیست
0

خانم محمدی متاسفم به جانباختگان 40 سال حکومت اسلامی از جمله برادر زادهء شما. هیچ انسانی تحمل دیدن زاری و شیون مادر فهیمی را نمی تواند داشته باشد. در حیرتم که خانم محمدی این چنین جانانه در دفاع و استمرار حکومت اسلامی در تلویزیون ها بی محابا در تلاش است و این زمانیست که رهبری جنبش سبز کما بیش خود از جاعش گذشته است. خانم محمدی جنایت های جاعش را به عیان می بیند و همسو با جنایتکاران جاعشی از سوریه ای شدن میهنمان مردم را میترساند. شما را نمی دانم ولی ما ها نه در تحریم ها تأثیر میتوانیم بگذاریم و نه قدرت تغییر وضعیت اقتصادی مردم مان را داریم. تنها میتوانیم با مقاومت خود (هر چند حضور شما ها در کنار جاعش مقاومت ما را تضعیف میکند) صدای مادر فهیمی ها و بهشتی ها باشیم.
برای هم میهنانم تحمل و تلاشی بیشتر آرزومندم.
قلمت پایدار بهزاد عزیز
0

رفقای عزیز
مثل اینکه در سازمان هم شورای نگهبان فعال هست. اگر 3 خط نوشته ارکان شما را هم به لرزه می آورد من به عنوان یک چپ به این راضی نمی شوم.
موفق باشید
0

نه تنها آقای کریمیی بلکه کادرهای حزب ارزان به این جایگاه نرسیده اندکه بایک مقاله پاک شوند
0

روشن است مطلب من را نخوانده اید. شما به همان استاد کریمی اقتدا کنید و فرض کنید من تألم روحی خانم فهیمی و آقای روح الامینی را اندازه گرفته ام. برقرار باشید.
0

بخاطراینکه به جدل تبدیل نشودمن فقط اثرهاله ای را تکرارمیکنم وممنون ازپاسختان
0

خانم محمدی قادر به اندازه گیری تالمات روحی و درونی انسانها هستن. مواضع سیاسی این افراد مورد توجه مقاله استاد کریمی بود. وگرنه حتی امثال حسنی هم از اعدام فرزندشان قلبا ناراحت شدن واذعانم هم کرد. قتل روح المینی یه قتل سیستماتیک بود. پدرمحترم ایشان چگونه پیگیری کرد.با تنزل این قتل به یک امر غیر سیاسی و شخصی؟
0

دوست گرامی ناشناس! اینکه من دو گزاره نادرست در باره دو نفر را اینجا پاسخ داده ام، نمی دانم چه ارتباطی به این داوری شما دارد ! برخلاف نوشته آقای کریمی از سه نفر شاکیان پرونده کهریزک تنها روح الامینی بود که در هیچ مرحله ای حاضر به گذشت نشد ؛ از طریق وکیلش تلاش کرد تا دو خانواده دیگر را هم به همکاری دوباره بخواند. حکم نهایی هم بخاطر پیگیری آنها به دیوان رفت و مرتضوی آن حکم هر چند ناقابل را گرفت. اگر ما اطلاع غلط را چون علیه یکی از غیرخودی های ما بوده ، تصحیح کنیم از او حمایت کرده ایم یا از حقیقت. من این گمان را هم دارم که اگر پشت او به جناح یا جناحهایی در قدرت گرم نبود، شاید قدرت پیگیری تا این حد را نداشت. او حتا حاضر نشد در دادسرا جواب سلام خانم فهیمی را بدهد. باز اینهم ربطی به مبارزه با خلاف گویی علیه او ندارد. از ترانه موسوی می گویید؟ از دیگرانی که سنگهای بی نام دارند؟خیلی مثال خوبی است! بله دوست ناشناس! کسی نیست که قلبش از کشتن فرزندش خونین نباشد. ولی همه پروین فهیمی یا گوهر عشقی یا مادر پویا بختیاری نمی شوند زیرا درجه ی محافظه کاری یا شهامت آدمها متفاوت است. ترس و نگرانی هم از خصلتهای ادمیان است و آدمی غول نیست. می تواند به هزار دلیل در دل خون بگرید و در ملأ بروز ندهد. اما پروین از زمره مادرانی بود که ایده سیاسی فرزندش را باور داشت و به هر قیمت پای آن ایستاده است. روح الامینی باور نداشت و باز هم تا جایی که به قول خودش برکناری و زندان مرتضوی بود رفت. امیدوارم اینبار مقصودم روشن باشد.
0

خانم محمدی اینگونه که میفرمایید نیست قصدم دفاع ازآقای کریمی نیست .بنابه روانشناسی اجتماعی اثرهاله ای میگویدکه دریک هنجاراجتماعی یک پدیده پائین تریابالاترازهنجاربسیاربیشتربه چشم می آیدبطورمثال اگرفردی ازروستا دردانشگاه قبول شودطبق اثرهاله ای برای او هوش بیشتری ازیک جوان شهری قائل میشویم .دربهشت زهراچندین قبربی نام مربوط به همان واقعه ۸۸میتوانید ببینیدشماچگونه توجیه میکنید خانواده هایشان اصلا برایشان فردازدست رفته ارزشی نداشت یا چه .واصلا کسی آنهارا دید یا نوشته ای راجع به آن گمنامان آمد.آیا فقط فرزند روح الامینی ازسران رژیم به دست خودشان کشته شد.نمونه دیگری سراغ ندارید.ترانه موسوی رامیشناسید.ازآن همه کشته ۸۸فقط روح الامینی قابلیت دفاع یک صفحه ای راداشت .اگرنوشته شماراکسی بخواندکه هنوزنتوانسته برای عزیزش سنگ قبربگذارد(همان ۸۸رامیگویم)چه دیدی نسبت به شماپیدامیکند.بله هرخونی که نه فقط درآن زمان بلکه درکل تاریخ رژیم نبایدفراموش شودولی دراین مملکت فقط بزرگان قابل مطرح شدن هستند.فرض رابراین بگذارید شایدنویسنده این سطورعزیزی ازهمان گمنامان داشته باشد.ومطمئن باشیدهروقت به خونخواهی روح الامینی اعتراضی برپاداشتید من هم خواهم آمد
0

افزودن دیدگاه جدید