جمعه ۱۱ مهر ۱۳۹۹ - ۲ اکتبر ۲۰۲۰

مصاحبه با دکترمهرداد درویش پور

تاثیر سرکوب حکومت ،تائین شکل مبارره

۱۷ آذر ۱۳۹۸
مصاحبه‌گر: 

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری