چهارشنبه ۱۸ تير ۱۳۹۹ - ۸ ژوئیه ۲۰۲۰

سقوط هواپیما، اعتراف رسمی حکومت به این جنایت

مصاحبه با فرزانه عظیمی

۲۲ دی‌ ۱۳۹۸
مصاحبه‌گر: 

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری