پنجشنبه ۱۹ تير ۱۳۹۹ - ۹ ژوئیه ۲۰۲۰

ضرورت کمک به هم‌وطنان سیل‌زده در سیستان و بلوچستان!

در همدردی با سیل‌زدگان!

۲۳ دی‌ ۱۳۹۸

مردم گرفتار سیلاب در روستاهای مختلف، به شدت نیازمند مواد غذائی و دیگر نیازهای اولیه هستند. همه شواهد حاکی از آن است که وضعیت امداد رسانی به منطقه بسیار ضعیف است، عبور و مرور در برخی نقاط ممکن نیست. در صورت ادامهی این وضعیت شاهد فاجعهی بزرگی در این منطقه خواهیم بود.

 

 

در همدردی با سیلزدگان!

ضرورت کمک به هموطنان سیلزده در سیستان و بلوچستان!

 

طی سه روز گذشته بارش و سیل خسارتهای شدیدی به مردم و زیرساختهای جنوب سیستان و بلوچستان وارد کرده است. مردم دلگان، نیکشهر، خاش، دلگان، کنارک، سراوان، دشتیاری چابهار، زرآباد، کنارک، بزمان و روستاهای اطراف آنها، همگی زیر سیل رفتهاند و خانه و کاشانهی مردم در این منطقه تخریب شده است. مزارع موز و محصولات کشاورزی نابود گشته است.

مردم گرفتار سیلاب در روستاهای مختلف، به شدت نیازمند مواد غذائی و دیگر نیازهای اولیه هستند. همه شواهد حاکی از آن است که وضعیت امداد رسانی به منطقه بسیار ضعیف است، عبور و مرور در برخی نقاط ممکن نیست. در صورت ادامهی این وضعیت شاهد فاجعهی بزرگی در این منطقه خواهیم بود.

در لحظات دشوار کنونی وظیفۀ همه ماست که به کمک سیلزدگان برخیزیم و با همیاری خود، مرهمی بر درد و اندوه ناشی از این سانحهی طبیعی بگذاریم.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) با اعلام همدردی عمیق و ابراز همبستگی با قربانیان سیل در سیستان و بلوچستان، از همۀ هموطنان می خواهد که به هر ترتیب که می توانند در این روزهای دشوار به یاری سیل زدگان بشتابند.

 

هیئت سیاسی اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

۲۳ دی ۱۳۹۸ - ۱۳ ژانويه ۲۰۲۰

 

افزودن دیدگاه جدید