چهارشنبه ۱۸ تير ۱۳۹۹ - ۸ ژوئیه ۲۰۲۰

فراخوان به تجمع اعتراضی درپاریس

۲۴ دی‌ ۱۳۹۸

با شرکت دراین تجمع خاطره قربانیان فاجعه سقوط هواپیمای اوکراینی درتهران،قربانیان خیزش آبان ماه وسرکوب شدگان خیزش چندروزه اخیرراگرامی داریم.برای آزادی همه زندانیان سیاسی واعتراض به حکومت جنایتکاراسلامی دربه خاک وخون کشیدن مردم تلاش ورزیم.

فراخوان به تجمع اعتراضی درپاریس

هموطنان آزادیخواه!پیرواطلاعیه قبلی تجمعی اعتراضی درروز«چهارشنبه15 ژانویه» در«میدان سنت میشل»* برگزارمی شود.

با شرکت دراین تجمع خاطره قربانیان فاجعه سقوط هواپیمای اوکراینی درتهران،قربانیان خیزش آبان ماه وسرکوب شدگان خیزش چندروزه اخیرراگرامی داریم.برای آزادی همه زندانیان سیاسی واعتراض به حکومت جنایتکاراسلامی دربه خاک وخون کشیدن مردم تلاش ورزیم.

*مکان تجمع:میدان سنت میشل – پاریس زمان تجمع: چهارشنبه 15 ژانویه 2020 ازساعت 17 الی 19

هماهنگی ایرانیان-پاریس

سه شنبه 24 دی 1398 برابربا 14ژانویه202

افزودن دیدگاه جدید