يكشنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۰

دعوت به گردهم ایی برای بزرگداشت قربانیان سقوط هواپیما و خیزش آبانماه

۲۴ دی‌ ۱۳۹۸

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) از همه ایرانیانی که از این رفتار ضد مردمی رژیم برانگیخته شده اند، دعوت می کند که برای احترام به جانباختگان و به منظور اعتراض به دروغ فریبکاری حکومت اسلامی در گردهمائی میدان سنت میشل پاریس شرکت کنند.

دعوت به گردهم ایی

برای بزرگداشت قربانیان سقوط هواپیما و خیزش آبانماه

چهارشنبه 15 ژانویه 2020 ازساعت 17 الی 19

حکومت دروغگو و سرکوبگر جمهوری اسلامی هر روز دست به جنایتی می زند. آخرین آن شلیک موشک به هواپیمای مسافربری اوکراین در فضای ایران بود که به کشته شدن ۱۷۶ تن انجامید.

هماهنگی ایرانیان در پاریس در اعتراض به دروغگویی و عملکرد سرکوبگران حاکم دعوت به گردهمایی در میدان سنت میشل پاریس کرده است تا خاطره قربانیان فاجعه سقوط هواپیمای اوکراینی درتهران، قربانیان خیزش آبان ماه و سرکوب شدگان خیزش چندروزه اخیررا گرامی دارند.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) از همه ایرانیانی که از این رفتار ضد مردمی رژیم برانگیخته شده اند، دعوت می کند که برای احترام به جانباختگان و به منظور اعتراض به دروغ فریبکاری حکومت اسلامی در گردهمائی میدان سنت میشل پاریس شرکت کنند. حضور تک تک ما در این گردهم آیی خاریست در چشم سردمداران سیستمی که با دروغ سرکوب چهل سال است بر سرنوشت مردم ما حکومت ‌می کنند و ادای احترامی است به عزیزان جانباخته اخیر.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) - فرانسه

سه شنبه 24 دی 1398 برابربا 14ژانویه 2020

------------------------------

فراخوان به تجمع اعتراضی درپاریس

هموطنان آزادیخواه!

پیرواطلاعیه قبلی ، تجمعی اعتراضی درروز«چهارشنبه15 ژانویه» در«میدان سنت میشل»* برگزارمی شود.

با شرکت دراین تجمع خاطره قربانیان فاجعه سقوط هواپیمای اوکراینی درتهران،قربانیان خیزش آبان ماه وسرکوب شدگان خیزش چندروزه اخیرراگرامی داریم.برای آزادی همه زندانیان سیاسی واعتراض به حکومت جنایتکاراسلامی دربه خاک وخون کشیدن مردم تلاش ورزیم.

*مکان تجمع:میدان سنت میشل – پاریس زمان تجمع: چهارشنبه 15 ژانویه 2020 ازساعت 17 الی 19

هماهنگی ایرانیان-پاریس

سه شنبه 24 دی 1398 برابربا 14ژانویه2020

 

 

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید