يكشنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۰

تظاهرات ضد جنگ در آمستردام

۲۵ دی‌ ۱۳۹۸

اعضای حزب چپ ایران (فدائیان خلق) همچون دیگر گروه های ایرانی، از این تظاهرات پشتیبانی و در آن شرکت کردند و با پخش اعلامیه، مواضع حزب چپ، در رابطه با خطر جنگ و نتایج زیانبار آن را برای شرکت کنندگان توضیح دادند.

تظاهرات ضد جنگ در آمستردام

به دعوت حزب سوسیالیست هلند، شنبه یازده ژانویه تظاهراتی علیه تدارک جنگ امریکا با ایران برگزار شد. دهها تن در این تظاهرات ضد جنگ شرکت کردند و به تشدید اقدامات تحریک آمیز امریکا جهت گسترش برخورد نظامی با ایران اعتراض کردند. در این گردهمآیی، چند تن از مسئولین حزب سوسیالیست و سبزها سخنرانی داشتند و ضمن اعلام مخالفت با سرکوب آزادیخواهان توسط حاکمان دیکتاتور ایران، اقدامات جنگ طلبانه امریکا را که با ترور قاسم سلیمانی شرایط منطقه را بسیار به تشنج کشاندند را محکوم کردند و خواستار واگزاری تعیین روند تحولات و آینده کشور ایران به مردم آن کشور شدند. اعضای حزب چپ ایران (فدائیان خلق) همچون دیگر گروه های ایرانی، از این تظاهرات پشتیبانی و در آن شرکت کردند و با پخش اعلامیه، مواضع حزب چپ، در رابطه با خطر جنگ و نتایج زیانبار آن را برای شرکت کنندگان توضیح دادند.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) – هلند

21 دی 1398 - 11 ژانويه 2020

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید